Tul’si Bhambry


Tłumaczy z języka polskiego na:

Dziedzina

Email: tulsi.bhambry@gmail.com
Strona www: https://tuesdayacademic.wordpress.com/
Tłumaczenia:

2017
 • Imię i nazwisko autora: Bartek Sabela
  Tytuł oryginału: Wszystkie ziarna piasku
  Tytuł przekładu: Every Grain of Sand
  Publikacja w: Asymptote, Spring issue
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: angielski

Bio

Jestem tłumaczką tekstów literackich i naukowych oraz badaczką literatury polskiej. Zakończyłam studia z literatury angielskiej i francuskiej, studia MPhil z literatury europejskiej (University of Cambridge, 2007), a doktorat napisałam na temat autorstwa u Gombrowicza (University of London, 2013). Tłumaczę również z języka niemieckiego i francuskiego. Mieszkam w Berlinie. W 2015 r. pracowałam z tłumaczką Antonią Lloyd-Jones w ramach "BCLT mentorship". Jestem laureatką nagrody "Harvill Secker Young Translators’ Prize" 2015 r. Tłumaczenia 2016 Witold Gombrowicz, “The Tragic Tale of the Baron and His Wife” (Dramat baronostwa), The Paris Review (spring issue 2016; online 10.03.2016) Stanisław Strasburger, “On Refugees and False Heroes”, publikacja nastąpi w piśmie Fikrun wa Fann / Art&Thought 105 (2016), pp. 43-49
Anda Rottenberg, “Long Before and Immediately After”, Stanisław Fijałkowski: Before and After Abstraction (Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König) Science Studies in Interwar Poland, red. B. Kleeberg i F. Cain (przetłumaczyłam teksty Czesława Białobrzeskiego, Stefana Błachowskiego, Antoniego Dobrowolskiego, Tadeusza Kotarbińskiego i Pawła Rybickiego; przejęłam redakcję językową tekstów międzynarodowej ekipy naukowej). Publikacja nastąpi w wydawnictwie Mohr Siebeck. 2015 Maciej Miłkowski,“The Tattoo”, Granta online (3.10.2015) Witold Gombrowicz, “Travels in Argentina”, (fragment "Wędrówek po Argentynie") First Lines, 4 (2015), pp. 3-8) Passage to Poland (6 utworów kabaretu “Piwnica Pod Baranami”) dla New Budapest Orpheum Society, Ensemble-in-Residence in the Humanities Division at the University of Chicago 2014 Andrzej Waśkiewicz, Strangers by Choice: An Asocial Philosophy of Life, co-translated with Agnieszka Waśkiewicz, editorial work by Tul’si Bhambry (Frankfurt: Peter Lang)