Sergey Shorgin


Tłumaczy z języka polskiego na:
rosyjski

Dziedzina
Poezja

Email: sshorgin-y@yandex.ru
Strona www: http://www.ipiran.ru/~shorgin/igry_slov.htm , http://stran-nik.livejournal.com/
Tłumaczenia:

2004
 • Imię i nazwisko autora: Konstanty Ildefons Gałczyński
  Tytuł oryginału: Szczęście w Wilnie. Deszcz. Melodia. Cóżem winien. Serwus, madonna. Nocny testament. We śnie jesteś moja i pierwsza. Romans. Brzydkie oczy. Koń w kinie. Ballada o trzęsących portkach. Płacz po Izoldzie. Dyrektor i pomnik. Wróci wiosna, baronowo. Z antologii infernalnej. Pokochałem ciebie. Gdybyś mnie kiedyś miała przestać kochać. Ale są jeszcze sprawy drobne. Pieśni. 10 limerików. Ballada staroniemecka. Chmiel na rogach jelenich.... Nocne notatki. Długom błądził i szukał. Egzotyki nieprawdopodobne. Ojczyzna. Ojczyzną moją jest muzyka. Po Brukseli chodzę pijany. Uwaga! nowy tygodnik! Jak Rinaldo Rinaldini tańcował z kardynałem. Do mowy polskiej.
  Tytuł przekładu: Счастье в Вильне. Дождь. Мелодия. В том виновен. Привет, мадонна. Ночное завещание. Лишь моя ты – и первая - в снах... Романс. Некрасивые глаза. Конь в кино. Баллада о дрожащих поджилках. Директор и памятник. Весна вернется, баронесса. Из инфернальной антологии. А полюбил тебя... Коль разлюбить меня... Но есть еще всякие мелочи... Песни. 10 лимериков. Старонемецкая баллада. Ночные записки. Долго напрасно искал я. Невероятная экзотика. Отчизна. Отчизна моя - это музыка. Хожу по Брюсселю пьяный. Внимание! новый журнал! Как Ринальдо Ринальдини с кардиналом танцевал. К польской речи.
  Publikacja w: Farlandia, czyli Podróż do Ciemnogrodu (Фарландия, или Путешествие в Темноград)
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Wachazar, Ripol Klassik, Wyzsza Szkoła Humanistyczna w Pułtusku
  Język tłumaczenia: rosyjski