Agnieszka Piotrowska


Tłumaczy z języka polskiego na:
arabski

Dziedzina

Email: izzak_@wp.pl


Bio

Tłumaczka literatury arabskiej i polskiej, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i była wykładowczyni literatury arabskiej i języka arabskiego UAM. Przetłumaczyła: „Kair historia pewnej kamienicy” Ala al-Aswaniego, „Bejrut jest gdzieś tam” Jusufa Rachy, „Szaleniec z placu wolności” Hasana Blasima, „Tylko drzewo granatu” Sinana Antuna (niepub.), „Łowca larw” Tadża as-Sirra i in. Autorka krytycznej edycji „Kitab al-anwar wal-marakib” Jakuba al-Kirkisaniego – Xw. manuskryptu karaimskiego oraz dysertacji o poezji egipskiej pokolenia lat 90. Laureatka Wyszehradzkich Rezydencji Literackich. Przygotowuje arabskie napisy do filmów („Jacek Hugo-Bader. Korespondent z Polszy", „Sławomir Mrożek przedstawia", P.Łozińskiego, „Gombrowicz 1904-1969" Andrzeja Wolskiego). Współtłumaczka „Ferdydurke" na język arabski. Aktualnie pracuje nad czasopismem z przekładem polskiej literatury na język arabski. Mieszka w Kairze.