Martin Veselka


Tłumaczy z języka polskiego na:
czeski

Dziedzina

Email: martinveselka@centrum.cz


Bio

W l. 2006-2012 studiowałem bohemistykę na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Karola w Pradze.

Od r. 2012 jestem doktorantem kierunku czeski język tamże, zajmuję się składnią porównawczą języka czeskiego i polskiego (temat pracy dysertacyjnej "Wybrane problemy składniowe (walencja, kondensacja, szyk słów) w językach czeskim i polskim").

W ramach studiów spędziłem dwa lata na polskich uniwersytetach: w akademickim roku 2010/11 na UWr we Wrocławiu, w akademickim roku 2013/14 na UW w Warszawie, gdzie również prowadziłem zajęcia poświecone aspektom stylistycznej polskiej i czeskiej prozy po 1989. r. dla polonistów jak i seminaria nt. "obecnej češtiny" dla bohemistów.

Do tej pory tłumaczyłem z języka polskiego na język czeski następujące teksty:
- wybór z tekstów Janusza Korczaka, opublikowany pod tytułem "Jak milovat dítě" (wyd. MAKE*detail, Praha 2012)
- kilka tekstów naukowych i popularno-naukowych dla różnych czeskich czasopism lub gazet (m.i. Slovo a smysl, Lidové noviny)
- dwa teksty wspomnień z tomu "Dziewczyny z Powstania" (wydanie zaplanowane na koniec r. 2015)
- kilka wierszy Wojciecha Bonowicza (opublikowane zostaną w czasopiśmie literackim Psí víno w grudniu 2015; wczesniej redagowałem czeskie tłumaczenie jego dwóch tomików poetyckich z pióra J. Červenki, pt. "Lidové básně. Ozvěny" wyd. Triáda, Praha 2015)
- napisy do filmu "Miejsce urodzenia" Pawła Łozińskiego
- w ramach tłumaczeń zbiorowych na zajęciach na praskiej polonistyce również reportaż "Polska w ogłoszeniach" M. Szczygła oraz dramat "Ciemny las" A. Stasiuka.