MARYLA LAURENT


Tłumaczy z języka polskiego na:
francuski

Dziedzina
Esej
Proza

Email: marylal-z@magic.fr


Bio

Ur. 1953, Libercourt, departament Pas-de-Calais, Francja, zamieszkała w Paryżu. Wykształcenie: dr hab.


Działalność zawodowa: pracownik naukowy Francja Dyrektor Katedry Polonistyki Uniwersytetu Charlesa de Gaulle`a /Lille 3) w Lille (Francja). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się, na trzech polach: literatura polska XX i XXI wieku, recepcja literatury polskiej we Francji i translatologia oraz literatura jednoczącej się Europy (przez 10 lat przewodniczyła pracom międzynarodowego zespołu Les Lettres Européennes). Liczne publikacje i prace redakcyjne.


Jest aktywnym tłumaczem, przełożyła 30 książek z języka polskiego na francuski (m.in.: T. KONWICKI, La Clef des songes contemporains, 1983 ; Bohini, un manoir en Lituanie, 1990 ; Le Trou dans le ciel, 1992 ; Roman de gare contemporain, 1994 ; W. TERLECKI, L'Echelle de Jacob, 1992 ; A. STASIUK, Journal de bord, 2004 ; L’Hiver, 2006 ; M. GŁOWIŃSKI, Gombrowicz ou La Parodie constructive, 2004 ; S. MROŻEK, Balthazar, 2007 ; E. RYLSKI, La Condition, 2009 ; M. KRAJEWSKI, La Peste à Breslau, 2009), Zbigniew MENTZWEL, Toutes les langues du monde, éditions du Seuil, 2009).