Katarzyna Konczewska


Tłumaczy z języka polskiego na:
białoruski

Dziedzina

Email: kaskon1973@gmail.com
Tłumaczenia:

2017
  • Imię i nazwisko autora: Anna Augustyniak
    Tytuł oryginału: Kochałam, kiedy odeszła.
    Tytuł przekładu:
    Wydawnictwo i miejsce publikacji:
    Język tłumaczenia: albański

Bio

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka slawistyki na Uniwersytecie w Grodnie, Studium Folklorystycznego UMCS w Lublinie, Studium dla Nauczycieli Języka Polskiego z Zagranicy na AP w Krakowie, studiów doktoranckich z językoznawstwa na UP im. KEN w Krakowie. Od 20 lat uczę języka polskiego i białoruskiego, posiadam wyższą kategorię nauczycielską (nauczyciel dyplomowany). W roku 2011 zajęłam 1. miejsce w kategorii "artykuł naukowy/esej" w IV edycji konkursu dyplomowych i naukowych prac poświęconych problematyce polskiej organizowanego pod patronatem Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białoruś. Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu filozofii, socjolingwistyki, dialektologii, frazeologii gwarowej, kultury pogranicza, glottodydaktyki. Tłumaczę z języka polskiego na białoruski i rosyjski. W swoim dorobku posiadam 7 publikacji książkowych, tłumaczę także artykuły naukowe i popularnonaukowe, publicystykę. Oddzielnych publikacji książkowych z tłumaczeniem poezji nie posiadam, jednak jestem autorem tłumaczeń poezji zamieszczonych w innych wydaniach.