Borys Dankow


Tłumaczy z języka polskiego na:
bułgarski

Dziedzina
Poezja

Email: ikasiopea@abv.bg
Tłumaczenia:

2007
 • Imię i nazwisko autora: Borys Dankow
  Tytuł oryginału: -
  Tytuł przekładu: Antologia nowej poezji polskiej
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Kasyopea i wydawnictwo Uniwersytetu " Sw. Kliment Ohridski", Sofia
  Drugi tłumacz: -
  Język tłumaczenia: bułgarski

Bio

Borys Dankow jest bułgarskim poetą, dziennikarzem i tłumaczem. Urodził się w 1941 r. w Gabrowie. Ukończył filologię bułgarską i dziennikarstwo na Uniwersytecie Sofijskim im. Św. Klimenta Ochridskiego. Również na Uniwersytecie Sofijskim ukończył fakultatywny kurs języka polskiego u prof. Teresy Dąbek-Wirgowej i - jako drugą specjalność - filologię rosyjską.

Pracował jako dziennikarz w różnych redakcjach i jako korespondent prasy bułgarskiej w Warszawie (1983-1989). W latach 1995-1998 był dyrektorem Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie oraz redaktorem naczelnym wydawanego w języku polskim pisma „Bułgarska Kronika”. Od 2000 r. jest redaktorem prowadzącym dodatek literacko- artystyczny gazety „Duma” - „PEGAS”. Kieruje też prywatnym wydawnictwem poetyckim „Kasjopea”. Mieszka w Sofii, gdzie mieści się również siedziba wydawnictwa.

Jest autorem publicystycznej książki „Magija na słowoto” (Magia słowa, 1986) oraz tomików poetyckich: „Sjanka na ptica” (Cień ptaka, 1994), „Chaos” (1995), „Enigma” (1996) i „Kolibarski syniszta” („Szałasowe sny”, 2007), a także autorem licznych przekładów poezji polskiej i rosyjskiej, publikowanych w prasie literackiej oraz autorem wyboru, tłumaczem i edytorem tomu wierszy Siergieja Jesienina „Spowiedź chuligana” (2006).

Należy do Związku Pisarzy Bułgarskich (2000), jest laureatem dorocznej nagrody Fundacji „Christo Botjow” (2004).W 1995 r., jeszcze jako dyrektor Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie, rozpoczął pracę nad antologią nowej poezji polskiej. Kontynuował ją po powrocie do Bułgarii. Jako autor wyboru, tłumacz i wydawca książki prowadził długotrwałą i szczegółową korespondencję z autorami, prezentowanymi w antologii, na temat doboru i przekładu ich utworów. Antologia obejmuje najnowszą polską poezję z przełomu XX i XXI wieku. Zawiera ona utwory zarówno takich cieszących się światową sławą poetów jak Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Tadeusz Różewicz, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak, jak i poetów najmłodszych, prezentujących nowe oblicze współczesnej polskiej poezji.Antologia Borysa Dankowa jest pierwszą po blisko 40-letniej przerwie tak pełną i adekwatną prezentacją poezji polskiej. Ukazała się ona w 2006 r. w starannym opracowaniu edytorskim i eleganckiej szacie graficznej, nakładem nowo powstałego wydawnictwa „Kasjopea” i Wydawnictwa Uniwersyteckiego im. Św. Klimenta Ochridskiego.

Jako dyrektor Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie Borys Dankow był w latach 1995-1998 pracownikiem Ministerstwa Kultury. W ramach programu „Pomoc dla książki” Ministerstwo w 2006 r. sponsorowało opublikowany przez wydawnictwo „Kasjopea” luksusowy tom, zawierający lirykę wielkiego poety bułgarskiego Christo Botewa.