Isabelle MACOR-FILARSKA


Tłumaczy z języka polskiego na:
francuski

Dziedzina

Email: isabelle.macorfilarska@gmail.com


Bio

Isabelle Macor-Filarska urodziła się w 1958 roku, w Tunezji. Przebywała wielokrotnie za- granicą : w Wielkiej Bretanii, byłym Związku Radzieckim, w Izraelu, Maroku, Europie Centralnej i w Polsce, gdzie prowadziła znaczną część swoich naukowych poszukiwań na temat polskiej poezji współczesnej. Po ukończeniu studiów z literatury anglo-amerykańskiej i także z francuskiej literatury współczesnej i z językoznawstwa na Uniwersytecie Nanterre Paris-X, obroniła pracę doktorską z literatury porównawczej na Uniwersytecie Sorbonne w 1993. Praca zatytułowana: Poezja polska i poezja francuska po II wojnie: dwa pojęcia rzeczywistości, wokół centralnej postaci Czesława Miłosza, została wydana przez Presses de l’Université de Lille III. Wykładowca języka francuskiego i literatury w Alliance Française w Paryżu, gdzie otworzyła literacki warsztat twórczy, prowadziła też ćwiczenia z literatury porównawczej na Uniwersytecie Versailles-St-Quentin-en-Yvelines i seminaria przekładowe, uczesniczy w konferencjach i zebraniach naukowych. Czyta poezję przy akompaniamencie muzyków. Jej pracy i publikacje dotyczą głównie współczesnej poezji francuskiej i polskiej. Tłumaczka polskiej poezji, opublikowała w języku francuskim, z Grzegorzem Spławińskim, Agatą Kozak i Ireną Gudaniec-Barbier, poetów: Ewę Lipską, Wisławę Szymborską, Halinę Poświatowską, Stanisława Grochowiaka, Jerzego Harasymowicza, Mirona Białoszewskiego, Macieja Niemca, Urszulę Kozioł ... w wydawnictwach: L’Ancrier, La Maison de la Poésie Nord/Pas-de-Calais, Wydawnictwo Literackie, Noir sur Blanc, Caractères, Grèges. Opublikowała również wiele artykułów i przekładów w czasopismach: Plein Chant, Passage d’encres, Le Nouveau Recueil, Grèges, Liber, Po&Sie, Voix d’encre, Arsenal, Revue des Etudes Slaves, Pleine marge, Europe, Le Journal des poètes (Bruksel), Esprit. W roku 1999 otrzymała stypendium II stopnia (40 000 F – 6000 euros) dla tłumaczy od Centre National du Livre. Przełożyła z Agatą Kozak książkę z historii Średniowiecza: Barbarzyńska Europa, Karola Modzelewskiego, Aubier-Flammarion (2006), collection historique, Paryż. Ostatnio, wydała zbióry wierszy Ewy Lipskiej (Kraków), Ja, Gdzie Indziej, Drzazga, tłumaczonych z polskiego z Ireną Gudaniec-Barbier, wydawnictwo Grèges, czerwiec 2008 (wybrany do short list Nagrody Nelly Sachs przekładu poetyckiego 2010); zbiór wierszy Ewy Lipskiej Pomarańcza Newtona, w wydawnictwie L’Arbre à paroles, Maison de la poésie d’Amay, Belgia, styczeń 2013 r. ; zbiór Urszuli Kozioł, Supliki, w wydawnictwie Grèges, pazdziernik 2012 r. (znalazł się wśród finalistów Nagrody Nelly Sachs przekladu poetyckiego 2012).
Isabelle Macor-Filarska kontinuuje swoje prace nad współczesną poezją (Tłumaczyła wiersze poetów nowego pokolenia : Krzysztofa Siwczyka, Wojciecha Cichonia, Weroniki Lewandowskej, Grzegorza Bruszewskiego dla festiwalu « wiersze w metrze » www.wierszewmetrze.eu – i festiwalu „spoken words” - www.poetryfrompoland.com, (wrzesień 2011). Była zaproszona na miesięczny pobyt do Domu dla Pisarzy i Tłumaczy (Centre International de la Traduction Littéraire – Arles) w pażdzierniku 2011 i 2012 r. oraz w czerwcu 2013 r. Otrzymała stypendium w pazdierniku 2012 r. Przełożyła z francuskiego na polski (czerwiec 2011) projekt scenariusza dokumentalnego o Grotowskim, : Powrót do Źródeł - Powrót do Indii i do Polski śladami Jerzego Grotowskiego, trzydzieści lat po projekcie dotyczącym Teatru Źródeł. ©Francesco Galli - Film długometrażowy Pierre’a Guicheney.
Tłumaczy jednocześnie sztuki teatralne [przekład sztuki Tomasza Mana, My Abba, dla festiwalu Les Eurotopiques/Eurotopiki – europejski festiwal – biennale teatralnych projektów. http://www.lavirgule.com/eurotopiques/index.htm. Ten tekst we francuskim przekładzie otrzymał Główną Nagrodę Festiwalu, czerwiec 2012 r.] i prozę: opowiadania, powieści, nowele, eseje.
Jest autorem opowiadań, nowel i poezji.
Ostatnio (listopad 2013) opublikowała artykuł po polsku, „Wisława Szymborska we Francji „ o recepcji Wisławy Szymborskiej (Nagroda Nobla 1996) dla Nowej Krakowskiej Dekady Literackiej, numer poświęcony W. Szymborskiej, listopad 2013.(10 str.)
Brała udział w zjezdzie o „Miłoszu we Francji” w listopadzie 2011 r. i opublikowała artykuł, „La poésie de Czesław Miłosz en France” (Poezja Czesława Miłosza we Francji), dzieło zbiorowe, pod kierownictwem Profesora Marii Delaperrière, Institut d’Etudes slaves de Paris/Société historique et littéraire polonaise, novembre 2013. (9 p.)

Prace w trakcie:
- Tłumaczenie wierszy Krzysztofa Siwczyka, zbiór (wydanie przewidziane w listopadzie 2014 r., wydawnictwo Grèges.)
- Tłumaczenie pracy z historii współczesnej o Getcie Warszawskim (GETTO Warszawskie, Przewodnik po nieistniejącym mieście, Barbara Engelking – Jacek Leociak, Wydawnictwo IfiS PAN, 2001, 2013 nowe wydanie, 826 str. + kartografia. [Książka już istnieje w języku angielskim (USA) – wydana przez Yale University.]
- Przewidziane publikacje na rok 2014: dwa zbiory Ewy Lipskiej, Pogłos i Droga Pani Schubert.
isabelle.macorfilarska@gmail.com