Hanna Yankuta


Tłumaczy z języka polskiego na:
białoruski

Dziedzina

Email: yankuta@pen-centre.by
Strona www: http://www.prajdzisvet.org/


Bio

Przetłumaczyła na język białoruski wiersze z poemy “Świat” Czesława Miłosza dla czterotomowego wydania jego dzieł (Mińsk, 2011), prozę Bolesława Leśmiana dla zbiory gotyckiego opowiadania (Mińsk, 2013), wiersze Wisławy Szymborskiej dla zbiory “Koniec i początek” (Mińsk, 2014), poezję i prozę Bolesława Lieśmiana, Tadeusza Borowskiego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (czasopisma “PrajdziSvet”, “Dziejaslou”). Razem z innymi młodymi tłumaczami zainicjowała stworzenie białoruskiego internetowego czasopisma literatury tłumaczonej “PrajdziSvet” (http://prajdzisvet.org/). Stypendysta “Gaude Polonia” Ministra kultury i dziedzictwa narodowego RP (2012).