Augusto Fonseca


Tłumaczy z języka polskiego na:
włoski

Dziedzina
Esej
Poezja
Proza

Email: elisaufonseca@alice.it
Strona www: www.memento2012.com


Bio

Urodziłem się 22 stycznia 1943 w Taviano (Lecce), małym apulijskim miasteczku, gdzie rozpocząłem moją szkolną edukację kontynuowaną później w liceum klasycznym w Gallipoli (Lecce), a następnie na uniwersytecie w Genui na filologii klasycznej (a jako wolny słuchacz na filologii rosyjskiej).Pracę magisterską z historii antycznej zatytułowaną “Apollonia Pontica, dzisiejszy Sozopol w Bułgarii: przyczynek do dziejów tej greckiej i rzymskiej kolonii” obroniłem w lipcu 1969 roku i natychmiast potem wyjechałem jako stypendysta uniwersytetu w Sofii na letni kurs języka bułgarskiego. Sześć pierwszych miesięcy 1970 roku spędziłem znów w Bułgarii na stypendium rządowym, którego celem były dalsze badania nad antyczną historią Sozopola. Jako stypendysta Polskiej Akademii Nauk rozpocząłem we wrześniu 1970 roku poszukiwania śladów włoskich heretyków, którzy w przeszłości znaleźli schronienie w Polsce. Zaakceptowanie przez władze radzieckie mojej kandydatury na stanowisko lektora języka włoskiego na uniwersytecie w Leningradzie spowodowało mój natychmiastowy wyjazd z Polski (po dziś dzień jednak utrzymuję żywy kontakt tak z językiem polskim – w moim domu jest on językiem codziennej komunikacji z żoną Polką i naszą córką –, jak też z Polską, którą w ciągu minionych 30 lat zdążyłem dobrze poznać spędzając w niej każdego roku najmniej miesiąc).
Na leningradzkim uniwersytecie przepracowałem 2 lata. W tym czasie nie tylko udoskonaliłem znajomość języka rosyjskiego, zdobyłem wielu przyjaciół (z niektórymi utrzymuję żywe kontakty po dziś dzień), ale także odbyłem wiele podróży turystyczno-kulturalnych po tym ogromnym kraju, jakim był Związek Radziecki (Moskwa, Tallin, Ryga, Wilno, Psków, Nowogród, Odessa, Tbilisi, Erewan, Baku, Buhara, Samarkanda, Taszkent, Irkuck, jezioro Bajkał).Rok akademicki 1973/74 rozpocząłem już w Jugosławii, gdzie jako lektor języka włoskiego na uniwersytecie w Skopje (Macedonia), pracowałem przez 19 lat. Doskonała znajomość języka macedońskiego w decydujacy sposób wpłynęła na moją owocną współpracę kulturalną z wydawnictwami, prasą, wytworniami filmowymi, agencjami turystyczno-kultulturalnymi, instytucjami naukowymi i rządowymi. Za wieloletną działalnośċ dydaktyczno-kulturalną władze uniwersytetu im. “Cyryla i Metodego” w Skopje uhonorowały mnie najwyższym odznaczeniem akademickim w tym kraju. W maju 1992 roku zdążyłem jeszcze powołać do życia towarzystwo “Amici dell΄Italia in Macedonia [Przyjaciele Włoch w Macedonii]”, a 2 miesiące później władze włoskie wezwały mnie do powrotu do Włoch ze względu na krytyczną sytuację (wojna) w Jugosławii. Opuściłem kraj, w którym spędziłem większość mojego zawodowego życia, ale znajomości i przyjaźnie z różnonarodowymi obywatelami Jugosławii przetrwały do dziśPo powrocie w moje rodzinne strony (prowincja Lecce) rozpocząłem pracę w liceum plastycznym w Parabita (Lecce) nauczając włoskiego i historii. Odejście na wcześniejszą emeryturę (1998) pozwoliło mi zająć się przekładami literackimi z języków słowiańskich. Działalność tę kontynuuję do dziś kierując równocześnie serią “SLAVICA” utworzoną w 2003 roku w wydawnictwie “Zane” z Melendugno (Lecce) razem z Antonio Nahi (poeta, pisarz, edytor).Od 1997 roku pełnię też obowiązki prezesa towarzystwa kulturalnego (którego byłem również współzałożycielem) Centrum Opracowań i Poszukiwań Terytorialnych “Valle di Ottaviano ([Dolina Oktawiana)” obejmującego zakresem swej działalności 10 gmin.Przekłady:- z języka polskiego1) Tadeusz OLSZAŃSKI, “…e adesso mio fratello t’ammazzerà!” Reportage e riflessioni sulla guerra in Jugoslavia: 1990-1994 [Mój brat cię zabije!], Melendugno (Lecce) 20032) Miklós NYISZLI, Sono stato l’assistente del dottor Mengele, [przeł. z wersji polskiej: Tadeusz Olszański, Byłem asystentem doktora Mengele, Oświęcim 2000], ]Melendugno (Lecce) 2005. Jednocześnie tłumaczenie to ukazało się w wyd. Frap-Books, Oświęcim 2005.2.1) Melendugno (Lecce) 2008 3) Le lettere da Auschwitz di Janusz Pogonowski [Janusz Pogonowski, Listy z Auschwitz]I wydanie w języku włoskim, Frap-Books, Oświęcim 20043.1) Franciszek PIPER (pod red.), Le lettere da Auschwitz di Janusz Pogonowski [Janusz Pogonowski, Listy z Auschwitz, Oświęcim 2004], Melendugno (Lecce) 2008. Koedycja Frap-Books, Oświęcim 4) Irena MOCZULSKA, Nell’inferno sovietico. Sulle orme di deportati in Siberia [Szlak zesłańca, Katowice 2004], Melendugno (Lecce) 2008 - z języka bułgarskiego1) Anton DONČEV, Lo strano cavaliere del libro sacro [Страннијат рицар нa свещената книга - Strannijat ritsar na sveštenata kniga], powieść, Nardò 2001- z języka serbskochorwackiego1) David ALBAHARi, Il buio [Мрак - Mrak], powieść, Nardò 2003- z języka macedońskiego1-4) Boris VIŠINSKI (pod red.), Gloria a San Cirillo [Слава на Свети Кирил - Slava na Sveti Kiril], Ed. Rivista Macedone, Skopje 1975, 1976, 1977, 19785) Joso T.BOŠKOVSKI, Il fiume eterno [Вечна река - Večna reka], poezje. Skopje 19806) Boris VIŠINSKI (pod red.), Verbum solare [Сончево слово - Sončevo slovo], poezje, Skopje 19807) Boris VIŠINSKI, Cieli remoti [Далечни брегови - Dalečni bregovi], opowiadania, Mazara del Vallo (Trapani), 1982