Odra 11/2016

#

KUROŃ w dawnej rozmowie - wciąż aktualnej • SCHNABEL o terroryzmie KOZŁOWSKI: Od dziecka do post-dziecka • Rozmowa ze SŁAPCZUKIEM SIERADZKI: Wajda. Różewicz • MUSIAŁ: Festiwaloza w Polsce ZALEWSKI: Kerouac contra Ferlinghetti - z wierszami • Geoffrey Hill ZAGAJEWSKI o cenzurze • ŁUKASIEWICZ o 60-leciu „Współczesności”


SPIS TREŚCI:


JAK GÓRA LODOWA Z GÓRĄ LODOWĄ - Z Jackiem Kuroniem rozmawiał Sergiusz Sterna-Wachowiak

Jacek Sieradzki: POMNIKI

Ulrich Schnabel: JAK WYTRZYMAĆ NA TAKIM ŚWIECIE?

Jarosław Anders: OPOWIEŚCI O „KRWAWYCH NOCACH”

Tomasz Kozłowski: NIEWINNOŚĆ I KONSUMPCJA, CZYLI OD DZIECKA DO POST-DZIECKA

PAPIEŻE, KOŚCIÓŁ, ŚWIAT I POLSKA Z Ewą Nowacką rozmawia Stanisław Lejda

Tadeusz Pióro: WIERSZ

Wasyl Słapczuk: CZŁOWIEK WITRUWIAŃSKI

WOJNA NIE JEST CELEM Z Wasylem Słapczykiem rozmawia Wojciech Pestka

Andrej Il’kiw: HALO, PANIE PREZYDENCIE

Łukasz Musiał: CZY RYNEK LITERACKI W POLSCE CIERPI JUŻ NA FESTIWALOZĘ?

Jacek Łukasiewicz: SZEŚĆDZIESIĄT LAT MINĘŁO

POZA ZASIĘGIEM PIÓRA Z Adamem Zagajewskim rozmawia Błażej Torański

Lawrence Ferlinghetti: WIERSZE

Janusz Zalewski: BIG SUR ALBO KEROUAC CONTRA FERLINGHETTI

FERLINGHETTI O JACKU KEROUACU

Jack Kerouac: PODSTAWY PROZY SPONTANICZNEJ

Jacek Gutorow: IN MEMORIAM GEOFFREY HILL

Geoffrey Hill: WIERSZ

Marcin Adamczak: KLĘSKA URODZAJU

Jan Topolski: POŻEGNANIE JESIENI

Monika Pasiecznik: KONIEC, CZYLI POCZĄTEK

Magdalena Talik: DROGA PO KONKURSIE

Tadeusz Sawa-Borysławski: FOTO-MEDIUM-ART

Hubert Klimko-Dobrzaniecki: OPOWIEŚĆ O CZERWONYM BERECIKU

Mirosław Ratajczak: MŁODA SZTUKA W RĘKACH KOBIET

Mariusz Urbanek: KLAUZULA SUMIENIA

Urszula Kozioł: Z POCZEKALNI

NAD KSIĄŻKAMI

Marek Olszewski: SKURCZE PAMIĘCI

Urszula Mokrzycka: WIERSZ PRZEROBIONY NA SZERO

Janusz Zalewski: NIE MA NIC PRÓCZ TRWANIA

Mieczysław Orski: NAD „ISTOTĄ ZŁA”

Eugeniusz Sobol: BIAŁY KRUK

W OFICYNIE

POCZTÓWKI LITERACKIE KAROLA MALISZEWSKIEGO

SYGNAŁY: KONGRES KULTURY WROCŁAW, SACHSENHAUSEN, GALERIE BERLINA, PIERRE PAULIN

INFORMACJE, KOMENTARZE

8 Arkusz: NA PAPIERZE I NA SCENIE

Powrót