Odra 1/2016

#

BACHMANN, ORZECHOWSKI: Unia Europejska na rozdrożu GOSPODAROWICZ: Ekonomiczne obietnice PIS • Znów Mickiewicz GAJDZIŃSKI: Polska – zmiana klimatu • Niemcy w prozie polskiej ROZMOWY Z BERNIGIEM i PARYS • Muzea Lenza • AKCJONIŚCI SIERADZKI • Wiersze i proza: WIEDEMANN, KITSCH, SIWCZYK


Klaus Bachmann: UNIA EUROPEJSKA NA ROZDROŻU

Marek Orzechowski: EUROPEJCZYCY ODWRÓCENI OD EUROPY

Piotr Gajdziński: REWOLUCJA TYSIĄCA SAMURAJÓW

NIE PROGNOZUJMY KATASTROFY Z Andrzejem Gospodarowiczem rozmawia Stanisław Lejda

Bartosz Popadiak: O POTRZEBIE NOWOHUCKIEGO EPOSU

Jacek Łukasiewicz: ZNÓW TEN MICKIEWICZ

Jacek Sieradzki: NIE ŚMIESZY

Adam Wiedemann: WIERSZE

Adam Krzemiński: NASZE MUZEA STRON RODZINNYCH

Mieczysław Orski: OD „HISTORII ŻARTU” PO „MORFINĘ”

NIE KISIĆ SIĘ W BERLIŃSKIM SOSIE Z Magdaleną Parys rozmawia Piotr Czerkawski

Jörg Bernig: ANDERS

PRZEPISYWANIE SUDETÓW Z Jörgiem Bernigiem rozmawia Wojciech Browarny

Katarzyna Gruber: PRZYCZYNEK DO NOBLOWSKIEJ PRZYGODY CZESŁAWA MIŁOSZA

Anna Karwatka: BUCZKÓWNA. NIEDOCENIONA POETKA MIŁOŚCI

Dawid Kujawa: POEZJA AFIRMATYWNA

Samantha Kitsch: WIERSZE

Krzysztof Siwczyk: KOŁO MIEJSCA

Krystian Medard Czerwiński: WIERSZE

Vlasta Dvořáčková: WIERSZ

Karol Franczak: ZŁOTA DEKADA WIEDEŃSKIEJ AWANGARDY

Agnieszka Rayzacher: UPADEK KUSI

Monika Pasiecznik: MUZYKA RELACYJNA

Marcin Adamczak: ODRZUCONA ORKIESTRA

Jacek Gutorow: MONATEN (53)

Hubert Klimko-Dobrzaniecki: PRZEDZIAŁY I PODZIAŁY

Radosław Wiśniewski: NOTATKI Z UNDERGRUNTU

Mariusz Urbanek: SŁOWNIK NOWEJ POLSZCZYZNY

Mirosław Ratajczak: PASJĄ SĄ LUDZIE

Urszula Kozioł: Z POCZEKALNI


NAD KSIĄŻKAMI

Angelika Poppa: ODPOMINANIE, CZYLI OSIĄGANIE RÓWNOWAGI

Przemysław Kuliński: LIRYCZNE STUDIUM UTRATY

Karol Alichnowicz: ALE JAK ODNALEŹĆ DOBRY HUMOR?

Grzegorz Tomicki: WSZYSTKO WIĄŻE SIĘ ZE WSZYSTKIM

Maciej Wierzyński: OPOWIEŚCI Z ŻYCIA NOWEJ POLSKI


W OFICYNIE

POCZTÓWKI LITERACKIE KAROLA MALISZEWSKIEGO

WERNISAŻE

INFORMACJE, KOMENTARZE

8 Arkusz: POCZTÓWKI POETYCKIE, ROCZNIK 2015

Powrót