28 kwietnia

1904
urodził się Jan Sztaudynger poeta i satyryk. Organizator i propagator teatrów lalkowych. Autor zbiorów wierszy, m.in.: Dom mój, Kantyczki śnieżne, Strofy wrocławskie, Poezje wybrane; popularnych zbiorów satyr oraz fraszek, np.: Piórka, Krakowskie piórka, Śmiesznoty.