21 sierpnia

1999
zmarł Jerzy Harasymowicz autor zbiorów wierszy utrzymanych w stylizacji dziecięco-baśniowej, z motywami groteskowo-fantastycznymi, nasyconych obserwacjami przyrody i ludowych obyczajów Podkarpacia oraz specyficznego folkloru przedmieść Krakowa. W jego twórczości łączą się ze sobą elementy świata realnego, codziennej rzeczywistości oraz fantastyki, baśni, wyobraźni ludowej. Tworzone z dziecięcą fantazją pejzaże jego poezji zaludniają krasnoludki, muzy, fauny, centaury, anioły, diabły, czarownice, rusałki. Elementy świata naturalnego swobodnie przechodzą w wymiar niezwykły - baśniowy, nadrealny.

+ więcej