20 stycznia

1826
zmarł ks. Stanisław Staszic doktor praw, uczony, działacz społeczny i gospodarczy, mąż stanu i pisarz polityczny. Wszechstronnie wykształcony, związany z rodziną kanclerza Andrzeja Zamoyskiego; napisał m.in. Uwagi nad życiem Andrzeja Zamoyskiego i Przestrogi dla Polski. Po 1815 roku stał się czołowym działaczem warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i wybitnym specjalistą w zakresie górnictwa (przyczynił się do powstania Korpusu Górniczego); dziś uważany jest za ojca polskiej geologii.


1915
urodził się C.W. Ceram, pisarz i dziennikarz niemiecki. Od 1953 roku mieszkający w Stanach Zjednoczonych, autor prac z dziedziny archeologii. Najsłynniejszą, wielokrotnie wznawianą książką Cerama są Bogowie, groby i uczeni, w fascynującej formie opowiadającą o poznawaniu świata starożytnych cywilizacji.