23 czerwca

1910
urodził się Jean Anouilh dramatopisarz fr. Zmarł w roku 1987. Autor cykli utworów (np. Pièces roses, Pièces brillantes, Pièces grinçantes, Pièces costumées) przeciwstawiających mieszczańskiemu zakłamaniu tęsknotę za życiem moralnie czystym i doskonałym, wprowadzających bohaterów zbuntowanych, skomplikowanych emocjonalnie; także reżyser teatr. i autor film. dialogów.


1959
zmarł Boris Vian, pisarz francuski, muzyk jazzowy, aktor, piosenkarz; debiutował — pod pseud. Vernon Sullivan — skandalizującymi pastiszami tzw. czarnej powieści amer. (Napluję na wasze groby 1946); w twórczości — łączącej wpływy surrealistycznego protestu przeciw ustalonym formom życia społ. z egzystencjalistycznym poczuciem absurdu — często posługiwał się paradoksem, fantastyką i czarnym humorem.


1986
zmarł Jerzy Putrament, polski prozaik i publicysta. Urodził się w roku 1910. Był członkiem grupy poet. Żagary; w powieściach jednostronna, zgodna z oficjalną wykładnią, interpretacja najnowszych dziejów Polski: okresu międzywojennego (Rzeczywistość 1947), kampanii wrześniowej 1939 (Wrzesień 1952), konfliktów ideowo-polit. lat 50. (Małowierni 1967); w fikcyjnej biografii dowódcy komunist. partyzantki (Bołdyn 1969) odsłonił destrukcyjne skutki arbitralnej władzy; wiersze, opowiadania, felietony, reportaże; wspomnienia Pół wieku (t. 1–9 1961–87).