13 sierpnia

1982
zmarł Adam Ważyk poeta i prozaik, związany z ruchem awangardy poetyckiej. W poemacie Labirynt (1961) oraz w zbiorach wierszy Wagon (1963) i Zdarzenia (1977) kontynuował linię swej wczesnej liryki, wzbogacając ją o refleksję filozoficzno-egzystencjalną. Do artystycznych i intelektualnych doświadczeń młodości nawiązywał w autobiografii literackiej Kwestia gustu (1966) oraz eseju Dziwna historia awangardy.