10 stycznia

1892
urodził się Melchior Wańkowicz pisarz i publicysta, klasyk literatury faktu. Był wybitnym reportażystą, publicystą, prozaikiem i korespondentem wojennym. Stworzył niepowtarzalny typ reportażu, łączącego autentyzm zdarzeń z elementami wspomnieniowymi i fabularno-anegdotycznymi. W 1939 roku wyjechał do Rumunii, gdzie powstały najgłośniejsze książki o wrześniu'39 jak Westerplatte i Hubalczycy. Podczas kampanii włoskiej i walk o Monte Cassino był korespondentem wojennym. Tym wydarzeniom poświęcił 3-tomową monografię Bitwa pod Monte Cassino. Od 1949 roku Wańkowicz mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Na emigracji powstały między innymi Droga do Urzędowa, Tworzywo i Ziele na kraterze. W maju 1958 roku wrócił na stałe do kraju. Współpracował z licznymi czasopismami, publikował powieści, zbiory reportaży i esejów, opowiadania i wspomnienia, między innymi W ślady Kolumba, Atlantyk-Pacyfik, Królik i oceany, W pępku Ameryki, Zupa na gwoździu i Karafka La Fontaine'a.


1907 
urodził się Seweryn Pollak, poeta, eseista i tłumacz literatury rosyjskiej. Wydał m.in. tom wierszy Godzina życia i Przenikanie oraz antologię poezji Polski Ludowej i zbiór poezji bułgarskiej.


1957 
zmarła Gabriela Mistral, chilijska poetka, dyplomatka i działaczka oświatowa. Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1945, pierwszy laureat pochodzący z Ameryki Łacińskiej. Jej pseudonim literacki był wyrazem uznania dla włoskiego poety i pisarza Gabriela D'Annunzio i dla francuskiego poety tworzącego w języku prowansalskim Frédérica Mistrala.


1986
zmarł Jaroslav Seifert, poeta czeski, autor wierszy poświęconych tematyce proletariackiej, liryki refleksyjnej i pejzażowej, przekładów poezji francuskiej, rosyjskiej i gruzińskiej. W 1984 otrzymał nagrodę Nobla.


1999 
zmarł Juliusz Żuławski, pisarz, autor zbiorów poezji Pole widzenia, powieści Wyprawa o zmierzchu, opowiadań Czas przeszły niedokonany, prezes polskiego oddziału PEN-Clubu.