13 września

1321
zmarł Dante Alighieri największy poeta włoski. Dzieje idealnej miłości do Beatrice Portinari zawarł w pamiętniku Nowe życie (1292–94, wyd. 1576), w którym wizje senne kojarzą się z realnym tokiem przeżyć, a proza opowieści jest komentarzem wplecionej w nią twórczości poetyckiej. Fragmentaryczny utwór Il convivio (1304–09) wykazuje wpływy filozofii Arystotelesa, Platona, Boecjusza, Alberta W. i Tomasza z Akwinu. Za najwybitniejszy utwór Dante Alighieri uważa się Boską Komedię, wielką syntezę kultury średniowiecza.


1830
urodziła się pisarka austriacka Marie von Ebner-Eschenbach. Głównym tematem jej utworów są problemy społeczne monarchii austro-węgierskiej, stosunek dworu do wsi, szlachty do mieszczan.  Zmarła w 1916 roku.


1894
urodził się polski poeta Julian Tuwim. Współtwórca grupy poetyckiej Skamander. W twórczości młodzieńczej (Czyhanie na Boga 1918, Sokrates tańczący 1920) przeciwstawił konwencji młodopololskiej lirykę życia powszedniego, łączącą ekspresjonistyczny biologizm z motywami urbanistycznymi i językiem potocznym. W zbiorach Rzecz czarnoleska (1929), Biblia cygańska (1933) i Treść gorejąca (1936) refleksji filozoficznej i językowej towarzyszy nawrót do tradycji klasycystycznej i romantycznej. W powstałych na obczyźnie Kwiatach polskich (wyd. 1949) nawiązał do poetyki romantycznego poematu dygresyjnego. Zmarł w roku 1953.


1996
zmarł polski poeta, prozaik i publicysta Wiktor Woroszylski.  Urodził się 1927 roku. Początkowo uprawiał poezję agitacyjną (Śmierci nie ma! 1949, Pierwsza linia pokoju 1951), następnie zwrócił się ku liryce refleksyjnej (zbiory Z rozmów 1955, 1956, Niezgoda na ukłon 1964, Zagłada gatunków 1970, Po zagładzie 1974, Jesteś i inne wiersze, wyd. poza cenzurą 1978, i in.)