Biblioteka IK

Biblioteka Instytutu Książki gromadzi przede wszystkim książki z dziedziny współczesnej  literatury polskiej, zarówno w kategorii prozy, poezji jak i krytyki literackiej,  które są prezentowane na wystawach podczas zagranicznych targów książki. Szczególne miejsce w księgozbiorze Instytutu Książki zajmują przekłady literatury polskiej na języki obce, których ilość również dzięki wsparciu Programu Translatorskiego @ Poland z roku na rok się powiększa. W zbiorach bibliotecznych IK znajdują się przekłady dzieł największych polskich autorów: Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Ryszarda Kapuścińskiego, Stanisława Lema czy Zbigniewa Herberta. Łącznie biblioteka Instytutu Książki ma w swym zasobie około 15 000 tytułów i stale się powiększa.

Kontakt:

Biblioteka Instytutu Książki

ul. Wróblewskiego 6

31-148 Kraków

k.humeniuk@instytutksiazki.pl, tel.: 12 61 71 922