IDOL. Maria Skłodowska-Curie

24.02.2017 Justyna Styszyńska
#
 • Wydawnictwo Widnokrąg
  Piaseczno, grudzień 2016
  260 x 350
  28 stron
  książka dla dzieci z naklejkami
  oprawa: miękka
  ISBN 978-83-944971-6-3

„MARIA Skłodowska-Curie” jest pierwszą książką serii IDOL o wielkich ludziach, którzy wnieśli wkład do światowej nauki, kultury i sztuki, i którzy mogą być wzorem do naśladowania. Na kanwie biografii wielkiej polskiej badaczki Marii Skłodowskiej-Curie powstała książka, która ma rozbudzać ciekawość świata i pogłębiać wiedzę o jej dokonaniach.

Książka zawiera NAKLEJKI i propozycje ćwiczeń aktywizujących. Zabawa w naukowca polegać będzie na wypełnianiu różnych poleceń: uzupełnienie tablicy Mendelejewa o pierwiastki odkryte przez Skłodowską–Curie, kompletowanie pracowni naukowca, porządkowanie przyrządów potrzebnych do doświadczeń, uzupełnianie planszy o wymagane informacje. W książce opisany jest eksperyment, który można przeprowadzić w warunkach domowych.

Wydanie książki zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.