Filozofia dramatu

Józef Tischner
Filozofia dramatu
  • Znak
    Kraków 1998
    144 x 205
    320 stron
    ISBN: 83-7006-704-2

Filozofia dramatu to pierwsze krajowe wydanie najważniejszego filozoficznego dzieła ks. Tischnera, które stanowi zarazem jedno z najznakomitszych dokonań w polskim piśmiennictwie filozoficznym ostatnich dekad. Autor buduje oryginalną filozoficzną antropologię, która pozwala postawić pytanie podstawowe: gdzie jest Bóg? dlaczego zło? czym są - piękno, prawda i dobro? Ks. Tischner w mistrzowski sposób łączy tradycje fenomenologii Husserla z myślą dialogiczną Lévinasa i filozofią dziejowość inspirowaną przez Hegla i Heideggera. Lektura pasjonująca, która przywraca wiarę z filozofię jako umiłowanie mądrości.