Infrastruktura bibliotek

Certyfikat Biblioteki+

Zgodnie z decyzją ministra, a także ustaleniami pomiędzy Instytutem Książki i Biblioteką Narodową certyfikat przyznawany jest przez dyrektora Biblioteki Narodowej. Rekomendacje przyznania certyfikatu wystawia Zespół Certyfikacyjny złożony z bibliotekarzy i ludzi książki, który jest powoływany przez ministra.

Certyfikat przyznawany jest gminnym bibliotekom publicznym z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 15 000 mieszkańców. Aby otrzymać certyfikat biblioteka musi spełnić wszystkie kryteria określone w certyfikacie. Do ubiegania się o certyfikat uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego – organizatorzy bibliotek. Biblioteki, które uzyskały certyfikat będą traktowane w programach bibliotecznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (np. „Zakup nowości bibliotecznych”, „Infrastruktura bibliotek”), na zasadach preferencyjnych.

Formularze aplikacyjne należy wysyłać na adres Biblioteki Narodowej:

Biblioteka Narodowa
ul. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

z dopiskiem: "Certyfikat Biblioteka+"

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tekstem napisanym przez Jerzego Maja z Biblioteki Narodowej „Co daje gminie Biblioteka z plusem?”.

Pliki do pobrania:
Regulamin przyznawania Certyfikatu Biblioteka+
Kryteria przyznawania Certyfikatu
Formularz aplikacyjny (WORD)

Wróć