Edukacja kulturalna bibliotekarzy

„E-booki w bibliotece”
Działania mające  na celu nakreślenie wizji bibliotek przyszłości, w których obok tradycyjnej książki funkcjonuje również książka elektroniczna oraz zapoznanie z możliwościami rynku książki elektronicznej, sposobami wdrażania wypożyczeń e-booków w ofercie bibliotecznej.
wiosna 2014
seminarium „E-booki w bibliotece”

Warszawa, 16 maja 2014


Biblioteka Narodowa

Audytorium im. Stefana Dembego

Warszawa, al. Niepodległości 213

O seminarium

Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Książki i wojewódzkie biblioteki publiczne jesienią 2013 roku wynika, że 62 biblioteki publiczne udostępniają e-booki w swoich placówkach, 26 bibliotek udostępnia czytniki e-booków, a 151 bibliotek publicznych oferuje dostęp do serwisów umożliwiających wypożyczanie i korzystanie z książek w formatach elektronicznych za pośrednictwem Internetu.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w bibliotekach publicznych w Niemczech czy w Szwecji, co nie oznacza, że wdrożenie oferty e-booków było tam łatwe i że problemy, na które natrafiły tamtejsze biblioteki nie są podobne do problemów polskich bibliotek.

Seminarium ma  na celu nakreślenie wizji bibliotek przyszłości, w których obok tradycyjnej książki funkcjonuje również książka elektroniczna oraz ukazanie możliwości rynku książki elektronicznej i sposobów wdrażania wypożyczeń e-booków w ofercie bibliotecznej. Jednocześnie dynamicznie rozwijający się rynek sprzedaży e-booków stawia nowe wyzwania przed wydawcami, co niewątpliwe będzie wpływało na współpracę z bibliotekami.


Pliki do pobrania


Program (format pdf)


prezentacje:

E-booki w niemieckich bibliotekach publicznych (część I) /
Klaus Peter Hommes (plik pdf)
E-booki w niemieckich bibliotekach publicznych (część II) / Klaus Peter Hommes (plik pdf)
E-booki w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku / Paweł Braun (plik pdf)


jesień 2014
spotkanie robocze „E-booki w bibliotece”

Warszawa, 1 października 2014

Austriackie Forum Kultury

Warszawa, al. Próżna 7/9


O spotkaniu


Spotkanie jest kontynuacją majowego seminarium, a przede wszystkim wystąpienia prelegenta z Niemiec, organizowane z myślą o dyrektorach wojewódzkich bibliotek publicznych. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie niemiecka platforma do zakupu e-booków przez biblioteki publiczne.

Platforma Onleihe, utworzona i prowadzona przez firmę divibip (będącą firmą córką założonej w 1947 roku wspólnie przez niemieckie gminy Centrali Zakupów Bibliotecznych) oferuje bibliotekom publicznym dostęp do ponad 190 000 mediów elektronicznych (książki, prasa, muzyka). Co roku zwiększa swoje zasoby o ponad 15 000 nowych tytułów. Obecnie korzysta z niej blisko 2000 bibliotek publicznych w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i Włoszech a także biblioteki Instytutów Goethego rozsiane po całym świecie, tj. 90 % wszystkich niemieckojęzycznych bibliotek publicznych. To divibip zawiera umowy z wydawcami, negocjując sposób udostępniania ich publikacji i jest, jak się zdaje monopolistą, na niemieckim rynku.

Pliki do pobrania


Program (format pdf)


prezentacje:

Prezentacja divibib/onleihe / Jörg Meyer
(plik pdf)
Onleihe z punktu widzenia bibliotek publicznych / Eckhard Kummrow (plik pdf)