Edukacja kulturalna bibliotekarzy

Przewodnicy po świecie książki dla młodzieży – korepetycje literackie dla bibliotekarzy
Warszawa, 15-17 września 2015

Zajęcia z edukacji kulturalnej mający na celu podniesienie kompetencji kulturowych bibliotekarzy w zakresie poznania współczesnych trendów w literaturze polskiej i światowej, aby stali się oni przewodnikami po świecie książki  dla młodzieży oraz aktywizowania społeczności lokalnej wokół książki poprzez jeszcze bardziej skuteczne, efektywne i ciekawe promowanie kultury literackiej.

 • Warsztaty Jak mówić do nastolatków o książkach, żeby nas usłyszały?  / Michał Nogaś
  Powszechnie wiadomo, że nastolatkowie mało czytają, zwłaszcza chłopcy. Jak zatem zachęcić ich do lektury i zaproponować im spędzanie czasu wolnego z książką? Należy ich zachęcić…, uwzględniając współczesne  trendy kulturowe będące w sferze zainteresowań młodzieży oraz ofertę  wydawniczą, szczególnie  przeznaczoną  dla  nastoletniego czytelnika. A także mówić ich językiem, językiem który zrozumieją, językiem który usłyszą… A zatem nic trudnego – należy jedynie dostosować przekaz do możliwości percepcyjnych odbiorcy. 

Michał Nogaś
Dziennikarz Programu 3 Polskiego Radia, prowadzący audycje poświęcone książkom Z najwyższej półki oraz Trójkowy Znak Jakości, a także wtorkowe wydania Do południa, w których prezentuje nowości literackie.

 • Warsztaty Sposób na dyskusję literacką  – debata oksfordzka / Kacper Woźniak
  Jednym ze sposobów nietuzinkowego dyskutowania o literaturze może być debata oksfordzka. Dzięki debacie uczestnicy nauczą się  poznawania odmiennych poglądów poprzez konieczność słuchania i śledzenia wywodu oponenta.  Debata jest doskonałym narzędziem komunikacji, skupionej na racjonalnym i logicznym przedstawianiu argumentów. Pozwala wyjść poza ramy własnych uprzedzeń i stereotypowego postrzegania świata.

Kacper Woźniak
Magister psychologii i trener. Studiował w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i w Szkole Trenerów TROP. Od dziewięciu lat pracuje jako trener prowadząc szkolenia oraz warsztaty dla rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży. Współpracuje z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Osiem lat pracował w przedszkolu, dwa lata jako nauczyciel w szkole podstawowej. Pracował z młodzieżą gimnazjalną i licealną realizując warsztaty rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania przemocy. Prowadził warsztaty między innymi dla pracowników bibliotek z Metody projektów badawczych w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Obecnie prowadzi warsztaty i coaching nauczycieli w 5 placówkach edukacyjnych. Jest również współzałożycielem Wolnej Szkoły Demokratycznej, w której pracuje z kadrą i dziećmi w wieku 4-11 lat.

 • Cykl wykładów O tym co ważne dla młodzieży
  Cztery wykłady o tym, co ważne dla młodzieży, a o czym mogą nie wiedzieć: o książkach, o literaturze, o komiksie i o filmie…

Joanna Olech
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pisarka i ilustratorka, krytyk literacki, juror konkursów literackich i ilustratorskich, członkini Polskiej Sekcji IBBY. Swoje teksty (nie tylko o książkach dla dzieci) publikuje w "Tygodniku Powszechnym", "Rzeczypospolitej", "Nowych Książkach" i wielu innych. Autorka rewelacyjnej Dynastii Miziołków. Za teksty książek i ilustracje zdobyła wiele nagród i wyróżnień, m.in. nagrodę Naszej Księgarni, nagrodę im. Kornela Makuszyńskiego, nagrodę specjalną Polskiej Sekcji IBBY.

Małgorzata Wojciechowska
Doktorantka  Instytutu  Literatury  Polskiej  Uniwersytetu Warszawskiego.  Zainteresowania  naukowe:  fantasy  i  science fiction,  związki  fantastyki  z  naukami  ścisłymi  oraz  jej  międzymedialne  adaptacje, komputeryzacja,  ludologia,  mitologia  i  baśń orientalna. Publicystka i recenzentka portalu o grach Technopolis – Polityka.pl. Członek Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Autorka kilku artykułów  naukowych,  m.in. Książka  dziecięca i  młodzieżowa  w  świecie  multimediów. Adaptacja  a  problem  formy  (2012), Motyw  lewitacji  przedmiotów  w  baśniach  Bliskiego Wschodu.  Realizacje  motywu  w  baśniopisarstwie  europejskim.   Przedmiotem   jej   pracy doktorskiej  są  fantastyczne  personifikacje  zła  w  perspektywie  porównawczej.  Członek Pracowni Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży.

Artur Wabik
Artysta sztuk wizualnych, związany ze street-artem badacz popkultury, publicysta i wydawca fantastyki. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez kilka lat pełnił funkcję dyrektora artystycznego festiwalu nowych technologii w sztuce art-e-strada. Był pomysłodawcą i kuratorem projektu łączącego estetykę komiksu oraz graffiti Komiks na Ścianach, redaktorem naczelnym wydawnictwa Atropos i redaktorem antologii polskiego komiksu internetowego Komiks w Sieci. Obecnie specjalista ds. sztuk wizualnych Arteteki.

Kamila Tomkiel-Skowrońska
Absolwentka Wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała również organizację produkcji filmowej w warszawskiej Akademii Filmu i Telewizji oraz zarządzanie NGO w Collegium Civitas. Ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty związana od 2006 roku. Jest dyrektorką Festiwalu Filmowego Kino Dzieci, koordynuje również ogólnopolski program edukacji filmowej oraz dystrybucję kinową filmów dla młodych widzów.

Uwaga! Nabór na warsztaty prowadzą koordynatorzy wojewódzcy programu Dyskusyjne Kluby Książki

Kontakt:
Marek Jurowski
tel. 22 656 63 80
e-mail: m.jurowski[at]instytutksiazki.pl

Do pobrania:
Informacje o warsztatach wraz z programem


Przewodnicy po świecie książki dla dorosłych – korepetycje literackie dla bibliotekarzy
Warszawa, 9-11 września 2015

Zajęcia z edukacji kulturalnej mające na celu podniesienie kompetencji kulturowych bibliotekarzy w zakresie poznania współczesnych trendów w literaturze polskiej i światowej, aby stali się oni przewodnikami po świecie książki oraz aktywizowania społeczności lokalnej wokół książki poprzez jeszcze bardziej skuteczne, efektywne i ciekawe promowanie kultury literackiej.

 • Warsztaty Jak napisać recenzję?  / Anna Marchewka
  Recenzja – tekst, będący krytycznym omówieniem przeczytanej książki, zawierający zazwyczaj dwie części: informacyjną i oceniającą (choć trzymanie się ścisłych reguł jest absolutnie niekonieczne). Zatem, jak napisać recenzję? Może od powodu, który zaciekawi czytelników – dlaczego sięgnęło się właśnie po tę książkę. Następnie w części informacyjnej warto podać podstawowe informacje dotyczące dzieła (o autorze, o fabule…). I na zakończenie podsumowanie zawierające element oceniający (zachęcający lub zniechęcający do przeczytania).
  Czy książka nas zachwyciła, zainteresowała, skłoniła do refleksji, pomogła zrozumieć nurtujący problem, dała wyobrażenie o..., zmusiła do myślenia na temat..., sprawiła dużo przyjemności, przekonała o słuszności stwierdzenia, czy wręcz przeciwnie...

Anna Marchewka
Literaturoznawczyni, krytyczka literacka, doktor nauk humanistycznych. Publikowała między innymi na łamach Lampy, Chimery, Znaku, Tygodnika Powszechnego, Zadry. Współprowadziła programy literackie w TVP Kultura i Radiu Kraków. Współpracuje z Katedrą Krytyki Współczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współtworzy Pracownię Pytań Krytycznych na Wydziale Polonistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Warsztaty Jak poprowadzić spotkanie autorskie? / Marek Jurowski
  Jak zorganizować spotkanie autorskie, umiejętnie je poprowadzić i jak zadawać pytania? Zapewne nie ma jasnej i jednoznacznej recepty. Niemniej jednak kluczem do sukcesu może być dobry pomysł i przygotowanie się. A podczas samego spotkania rozmowa i słuchanie… Rozmowa z autorem przy aktywnym udziale publiczności oraz słuchanie pisarza i wsłuchiwanie się w publiczność.
  O uruchomieniu wyobraźni, dostrzeżeniu własnych możliwości i przełamywaniu barier, o zagrożeniach i czynnikach mogących pomóc w zorganizowaniu i poprowadzeniu udanego spotkania – na warsztatach, które mogą okazać się sporym wyzwaniem.

Marek Jurowski
Absolwent Polsko-Amerykańskiego Studium Komunikacji Społecznej w Organizacji i Zarządzaniu oraz uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu komunikacji społecznej i public relations, bibliotekarz i trener. Współpracuje z warszawskim biurem Instytutu Książki promując czytelnictwo w kraju (m.in. współtworząc programy wsparcia dla bibliotek publicznych) oraz odpowiadając za szkolenia i edukację kulturalną bibliotekarzy.

 • Cykl wykładów Literatura na świecie
  Pięć wykładów o książkach ważnych (które czasami nie zostały zauważone) oraz o najważniejszych trendach i zjawiskach we współczesnej literaturze światowej.

Marcin Sendecki
Autor kilkunastu książek z wierszami i redaktor kilku antologii. Przekładał na polski Paula Bowlesa i Jamesa Schuylera. Współpracował z „brulionem”, pracował w „Przekroju”, „Exclusivie” oraz w Ministerstwie Obrony Narodowej. Pisuje o książkach, między innymi w „Gazecie Wyborczej”, i nie tylko. Lubi czytać, jeść, pić, palić i mieć święty spokój.

Małgorzata Szczurek
Romanistka, tłumaczka, eseistka. Od 2008 roku redaktor naczelna wydawnictwa Karakter. W TVP Kultura współprowadziła program o książkach Czytelnia. Współpracuje z Muzeum Etnograficznym w Krakowie.

Marek Paryż
Amerykanista, pracownik Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Zakładem Literatury Amerykańskiej. Redaguje amerykanistyczne czasopisma Polish Journal for American Studies i European Journal of American Studies. Recenzent miesięcznika Nowe Książki. Opublikował m.in. książki Od Ralpha Ellisona do Jhumpy Lahiri. Szkice o prozie amerykańskiej XX i początku XXI wieku (Wydaw. UW, 2011) i Przestrzenie kanonu. Szkice
o prozie amerykańskiej od lat 40. XX wieku do czasów najnowszych (Wydaw. UW, 2015 w druku).

Nina Pluta-Podleszańska
Tłumaczka, specjalistka od literatury latynoamerykańskiej. Jest współautorką Historii literatury iberoamerykańskiej – pierwszego polskiego opracowania literatur Ameryki Łacińskiej, tworzonych w językach hiszpańskim i portugalskim. Pracuje w Zakładzie Kultury i Języka Hiszpańskiego w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Julianna Jonek
Absolwentka dziennikarstwa i filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała również na Sorbonie, gender studies w Polskiej Akademii Nauk oraz w Polskiej Szkole Reportażu przy Instytucie Reportażu. Współtworzyła wraz z Mariuszem Szczygłem 100/XX Antologię polskiego reportażu XX wieku. Redaktor naczelna wydawnictwa Dowody na Istnienie, które założyła wraz z Mariuszem Szczygłem i Wojciechem Tochmanem.

Uwaga! Nabór na warsztaty prowadzą koordynatorzy wojewódzcy programu Dyskusyjne Kluby Książki

Kontakt:
Marek Jurowski
tel. 22 656 63 80
e-mail: m.jurowski[at]instytutksiazki.pl

Do pobrania:
Informacje o warsztatach wraz z programem