Edukacja kulturalna bibliotekarzy

SZKOLENIA TRENERSKIE 2014
soci@l media w bibliotece

Informacje ogólne


Projekt edukacyjny soci@l media w bibliotece_szkolenie trenerskie jest przedsięwzięciem Instytutu Książki, którego celem jest przygotowanie pracowników wojewódzkich bibliotek publicznych do świadczenia pomocy merytorycznej oraz prowadzenia szkoleń w zakresie podniesienia kompetencji kulturowych bibliotekarzy związanych z wykorzystania mediów społecznościowych w skutecznym i atrakcyjnym promowaniu działalności bibliotek publicznych i kultury literackiej wśród społeczności lokalnej. Szkolenie kierujemy do pracowników działów wojewódzkich bibliotek publicznych odpowiedzialnych za współpracę z bibliotekami podległymi merytorycznie.

Rezultatem długofalowym projektu będzie wzmocnienie umiejętności w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych przez pracowników bibliotek wszystkich szczebli, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników bibliotek gminnych oraz profesjonalizację działań związanych ze skutecznym i atrakcyjnym promowaniem działalności bibliotek publicznych i kultury literackiej wśród społeczności lokalnej.

Projekt składa się z dwóch działań:

1. Opracowania i realizacji modelowego programu szkolenia soci@l media w bibliotece wraz z kompletem materiałów dla trenerów.
2. Szkoleń trenerskich.

Koncepcja szkoleń trenerskich

Szkolenie trenerskie będzie składało się z dwóch części:

1. Szkolenie soci@l media w bibliotece – Warszawa,  21-24 października 2014 roku
Celem szkolenia jest przekazanie treści merytorycznych (wiedzy związanej z wykorzystania mediów społecznościowych w bibliotece).
2. Szkolenie trenerskie prowadzenie szkoleń z wykorzystania_soci@l media w bibliotece – Warszawa, 25-28 listopada 2014 roku.

Celem szkolenia jest wzrost umiejętności trenerskich niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia soci@l media w bibliotece. Program szkolenia będzie skupiony na kształceniu umiejętności facylitacyjnych i metodycznych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń.

Uczestnictwo w szkoleniach

Do uczestniczenia w szkoleniach mają prawo osoby – pracownicy wojewódzkich bibliotek publicznych, które przesłały wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem oraz otrzymały potwierdzenie uczestnictwa.

Pliki do pobrania
regulamin
program, część I
program, część II
lista uczestników szkolenia