Dotacje

Nazwa programu

Czasopisma

Opis programu

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Celem programu jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych, zarówno tych o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach.

Termin składania wniosków

31.01.2018 r.

Aktualizacje

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu Czasopisma

W przypadku jeśli złożony przez Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI. Wskazówki dotyczące złożenia odwołania poprzez system EBOI znajdują się w instrukcji Krok po kroku (krok 13).

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, iż odwołania należy składać w terminie do dnia 21 maja 2018 r.

Jeśli Państwa wniosek kwalifikuje się do odwołania opcja jego złożenia będzie aktywna wyłącznie dla wniosku o numerze EBOI wskazanym w tabeli wyników!

Wszystkie informacje dostępne na stronie tutaj.

---

Uwaga! Przed złożeniem wniosku należy szczegółowo zapoznać się z regulaminem programu. Uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zmiany w zakresie i procedurach programu. W szczególności proszę zapoznać się z załącznikiem nr 2 do regulaminu pn. Pomoc publiczna. Informacje ogólne dotyczące pomocy publicznej są też opublikowane razem z regulaminem w osobnym komunikacie w zakładce programu.

Wszystkie informacje dostępne na stronie tutaj.

Instytucja zarządzająca

Instytut Książki

Kontakt

Komplet danych dostępny na stronie tutaj.

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:
Karolina Nowak – tel. 12 61-71-908 k.nowak@instytutksiazki.pl
Anna Tusiewicz - tel. 12 61-71-909 a.tusiewicz@instytutksiazki.pl