Tydzień biblioterapii, czyli czytanie pomaga

10.11.2016
#
  • plakat - Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu


W całym kraju, w dniach 14 - 19 listopada, obchodzimy w tym roku Tydzień Biblioterapii.

Pod wspólnym hasłem: Czytanie  pomaga, odbędą się liczne wydarzenia promujące czytanie i biblioterapię. Z okazji 19. rocznicy zarejestrowania Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, 14 listopada, o godz. 18.00 oświęcimska Biblioteka zaprasza na webinarium Czytanie pomaga. Literatura jako narzędzie terapeutyczne -  prowadzone przez dr Wandę Matras-Mastalerz.

Wykład przedstawiony w sieci będzie próbą wskazania potencjału tkwiącego w biblioterapii i możliwości wykorzystania jej w procesie „umacniania” czytelnika.

Książki mogą stać się elementem działań  z zakresu profilaktyki, terapii, wychowania, edukacji i socjalizacji odbiorców w każdym wieku. Obcowanie z dziełem literackim może mieć właściwości terapeutycznie  wtedy, gdy pomiędzy utworem, a odbiorcą zajdą relacje opierające się na  trzech zasadniczych funkcjach: sprawiającej przyjemność, łagodzącej napięcie psychiczne oraz prowadzącej do rozwoju (przemiany). Książki mogą stanowić remedium na indywidualne problemy emocjonalne i prowadzić do pozytywnego przewartościowania negatywnych doświadczeń poprzez dostarczanie wzorców osobowych oraz treściowych matryc do interpretacji.

Webinarium poprowadzi dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, Przewodnicząca Krakowskiego KołaBiblioterapeutów, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej i edukacyjnej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców działającym przy UP w Krakowie.

Jak zalogować się na platformę webinaryjną?
Aby wziąć udział w webinarium wystarczy kliknąć:

https://frsi.clickmeeting.com/czytanie-pomaga-literatura-jako-narzedzie-terapeutyczne

oraz podać swoje imię i adres mailowy.
Można również przez tę stronę - włączyć opcję sprawdzania swojego sprzętu. Następnie kliknąć przycisk „Wejdź”.

Rejestracji najlepiej dokonać 10 minut przed spotkaniem i czekać na jego rozpoczęcie.

W trackie spotkania osoba moderująca, będzie służyć pomocą w razie jakichkolwiek trudności. Aby wziąć udział w spotkaniu nie trzeba mieć kamerki internetowej – wystarczy połączenie internetowe, słuchawki lub głośniki.


Przed udziałem w spotkaniu prosimy także o zapoznanie się z informacjami zawartymi tutaj:

http://www.biblioteki.org/webinaria/Przed_udzialem_w_webinarium_to_warto_wiedzie-.html


Możliwość przeprowadzenia webinarium dzięki wsparciu i pomocy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Zapraszamy!