Podsumowanie II seminarium Biblioteka Nowa

05.04.2016
#

Podsumowanie II seminarium Biblioteka Nowa

 

Seminarium „Nowe koncepcje – nowe biblioteki. Praktyczne przykłady z czterech krajów europejskich” (Warszawa, 27 października 2015), to II z cyklu seminariów Biblioteka Nowa, którego celem nadrzędnym było ukazanie, jak ogólnokrajowe koncepcje rozwoju bibliotek wpływają na funkcjonowanie konkretnych placówek: misję bibliotek, priorytetowe działania, sposoby reagowania na zmiany wynikające z nowych potrzeb społecznych i usługi oferowane użytkownikom.

 

Realizując seminaria Biblioteka Nowa, chcemy się oprzeć na doświadczeniach innych krajów związane z ich reagowaniem na nowe wyzwania dla bibliotek. Cykl został podzielony na tematycznie: nowe wyzwania, nowe koncepcje, nowa architektura, nowa oferta, nowy bibliotekarz/nowa bibliotekarka.

 

 Treść podsumowania do pobrania tutaj.