Raport z ewaluacji szkoleń dla bibliotekarzy w 2014 i 2015

16.02.2016
#
 • fot. FI pixabay.com

Przedstawiamy raport z badania ewaluacyjnego wykonanego przez firmę Era Ewaluacji na zlecenie Instytutu książki.

  

  

Raport obejmuje następujące programy szkoleniowe:

 1. Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2014
  - Przewodnicy po świecie książki dla dorosłych – korepetycje literackie
    dla bibliotekarzy
  - Przewodnicy po świecie książki dla dzieci – korepetycje literackie
    dla bibliotekarzy
 2. Edukacja kulturalna Bibliotekarzy 2015
  - Nowe kompetencje pracowników bibliotek publicznych
    w zakresie kultury literackiej dla dzieci
  - Przewodnicy po świecie książki dla dorosłych – korepetycje
     literackie dla bibliotekarzy
  - Przewodnicy po świecie książki dla młodzieży – korepetycje
     literackie dla bibliotekarzy
  - BIBA – Akademia Kultury 2015
 3. Program dotacyjny „Szkolenia dla bibliotekarzy 2014”

Badanie ewaluacyjne zrealizowano w okresie od lipca do grudnia 2015 roku przy użyciu następujących narzędzi badawczych:
- ankieta internetowa (CAWI): wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy
   strony www (Computer-Assisted Web Interview)
- wywiady telefoniczne (CATI): wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny
   (Computer-Assisted Telephone Interview)
- obserwacja szkoleń plus mini wywiady z uczestniczkami i uczestnikami
- analiza danych zastanych (dokumenty wymagane regulaminem programu)

Treść raportu do pobrania tutaj.