Biblioteka Nowa w Drodze: Brno i Soběslav

19.10.2017
#
  • uczestnicy seminarium „Biblioteka Nowa w Drodze” 2017 / fot. M. Brodacka dla IK

Za nami dwa dni seminarium „Biblioteka Nowa w Drodze”. Wraz z bibliotekarzami z całej Polski odwiedziliśmy dwie biblioteki w Brnie – Morawską Bibliotekę Krajową oraz Bibliotekę im. Jiříego Mahena. Każda z nich zachwyciła nas niezwykłą architekturą oraz bogatą ofertą czytelniczą i kulturalną. Obie biblioteki realizują liczne projekty mające na celu szerzenie czytelnictwa.

Morawska Biblioteka Krajowa posiada bogaty księgozbiór specjalistyczny i naukowy, zajmuje się również konserwacją starodruków oraz pozycji o znaczeniu historycznym. Pełni funkcję krajowej (odpowiednik naszej wojewódzkiej) biblioteki w południowych Czechach, a w roku 2009 uznana została za organizację naukową.

Biblioteka im. Jiříego Mahena w Brnie jest największą miejską biblioteką publiczną na Morawach oraz drugą największą biblioteką publiczną w Republice Czeskiej. Oferuje bogaty wybór literatury pięknej oraz naukowej, czasopisma, gazety, materiały audiowizualne oraz muzyczne, elektroniczne czytniki książek, gry planszowe oraz zestawy tematyczne do zabaw dla dzieci. W bibliotece znajduje się również baza materiałów dla osób niewidomych i słabowidzących.

W obu bibliotekach mieliśmy okazję wysłuchać wykładów na temat pracy bibliotekarza. Jednym z prelegentów był prof. Jiří Trávníček, który przedstawił obraz czeskiej kultury czytelniczej na tle uwarunkowań polskich oraz dokonał miniprzeglądu bibliotek czeskich.

Drugiego dnia odwiedziliśmy miasto Soběslav (7,5 tys. mieszkańców), w którym znajduje się jedna z najpiękniejszych bibliotek publicznych w Republice Czeskiej. Od 2010 roku biblioteka mieści się w zrewitalizowanym północnym skrzydle gotyckiego zamku – jednym z najważniejszych zabytków w Soběslawiu. Autorem projektu „Ochrona zabytkowego zamku – Soběslav” jest Jaromír Kročák. W stare mury zamku wkomponowana została konstrukcja wykonana z żelaza i szkła, którą w każdej chwili można zdemontować i przenieść w inne miejsce. Biblioteka pełni rolę centrum komunikacyjnego i kulturalnego w całym mieście i regionie. Wewnątrz i na tarasie biblioteki odbywają się liczne spotkania autorskie, prelekcje, wystawy i koncerty.

Wizyty studyjne w bibliotekach połączyliśmy ze zwiedzaniem dwóch największych miast w Republice Czeskiej: Brna – stolicy Moraw (400 tys. mieszkańców) oraz Pragi – stolicy kraju (ok. 1,5 mln mieszkańców).