RANKING BIBLIOTEK 2016

05.10.2016
#
  • Biblioteka w Myślenicach, fot. B. Kuc / Instytu Książki

w 2011 roku po raz pierwszy Instytut Książki i „Rzeczpospolita” nagrodziły samorządy, które uznały, że dobrze działająca biblioteka publiczna jest najlepszym sposobem zapewnienia wszystkim mieszkańcom łatwego i całkowicie bezpłatnego dostępu do kultury, literatury, wiedzy i nowych mediów.

 

Przed nami szósta już edycja rankingu najlepiej prowadzonych bibliotek. Chcemy wskazać i opisać gminy, które przywiązują szczególną wagę do rozwijania czytelnictwa, aktywności społecznych i przekształcają biblioteki w ośrodki służące tym celom.

 

Prosimy o odpowiedź na ankietę z pytaniami dotyczącymi działalności biblioteki gminnej. Jest ona skierowana do wszystkich gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i gmin miejskich (z wyłączeniem miast na prawach powiatu)

 

Ankietę należy odesłać do 20 października 2016 r. na adres: gminy@rp.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z panią redaktor Anną Ogonowską,

tel.: 22 463 02 89 lub 696 068 064

 

Liderzy Rankingu Bibliotek odbiorą dyplomy w listopadzie na uroczystej gali w Warszawie, a wyniki rankingu zostaną opublikowane w specjalnym dodatku do dziennika „Rzeczpospolita”.

 

Do udziału w rankingu zapraszają:

Dariusz Jaworski, Dyrektor Instytutu Książki

Paweł Jabłoński, Zastępca Redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej